در صورت نیاز به ارائه خدمات بهینه سازی سایت (SEO) هزینه ی آن بصورت مجزا و براساس عبارات کلیدی مورد نظر شما برآورد خواهد شد.

سایت از تاریخ عقد قرارداد به مدت یک سال به لحاظ فنی و بصورت رایگان پشتیبانی میشود. در صورت نیاز به استقرار خدمات پشتیبانی برای سال‌های آتی قرارداد مجزا تنظیم خواهد گردید.

در صورت نیاز به ورود اطلاعات توسط کارشناسان ما، هزینه و زمان ورود اطلاعات با توجه به حجم ورودی محاسبه و اعلام میگردد.

مسئولیت کنترل سایت طراحی شده از نظر کمیت، کیفیت و صحت سیستم به عهده خریدار بوده و پس از تأیید وی هیچ مسئولیتی متوجه طراح نمی‌باشد.

  • مالکیت محتوای تهیه شده متعلق به خریدار می‌باشد. مالکیت تجاری سیستم سیستم (کدها، پایگاه داده، ساختار فنی) متعلق به فروشنده می‌باشد و خریدار حق انتشار سیستم به صورت رایگان، غیر رایگان و یا هر شکل دیگری به غیر را ندارد و با امضای قرارداد هیچ‌گونه حق پدیدآورندگی و مالکیت معنوی به خریدار منتقل نخواهد شد و این حقوق طبق قوانین و مقررات ناظر بر حمایت از حق مولف برای فروشنده محفوظ است. در صورت تخلف، مسئولیت جبران کلیه خسارات مستقیم یا غیر مستقیم, مادی و معنوی برعهده خریدار خواهد بود. انجام تخلفات توسط کارمندان خریدار نیز نافی مسئولیت خریدار نیست و در اینصورت خریدار و شخص متخلف متضامناً مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود.